Standpunt holmium-166 radioembolisatie (QuiremSpheres®) bij inoperabele levertumoren

Op basis van de beschikbare gegevens uit wetenschappelijk onderzoek concludeert het Zorginstituut dat holmium-166 radioembolisatie (QuiremSpheres®) beschouwd kan worden als effectieve behandeling van leverdominante, niet–resectabele colorectale levermetastasen in de salvage setting. Holmium-166 radioembolisatie voldoet bij deze indicatie aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en valt daarmee onder de vergoeding uit het basispakket.

Radioembolisatie bij inoperabel hepatocellulair carcinoom

Op basis van een screening van eerdere standpunten over radioembolisatie, aanvullende literatuur en richtlijnen concludeert het Zorginstituut dat holmium-166 radioembolisatie ook een effectieve behandeling is bij inoperabel hepatocellulair carcinoom in de salvage setting. Bij deze indicatie voldoet de interventie daarom aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ en valt onder de vergoeding uit het basispakket.