Passende zorg voor mensen met SOLK of ALK

Zorginstituut Nederland onderzoekt samen met zorgpartijen, cliënten en verzekeraars hoe de zorg zo passend mogelijk kan worden ingezet voor mensen met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) of somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Het doel is om knelpunten weg te nemen in de zorg voor mensen met deze aandoeningen. Het Zorginstituut ondersteunt in dit proces.

Zorg voor mensen met SOLK of ALK

Mensen met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) hebben last van klachten die lang duren en veel invloed hebben op het dagelijks leven, of hier nu een verklaring voor is of niet. Als een arts na goed onderzoek geen lichamelijke verklaring kan vinden voor de lichamelijke klacht dan heet dit somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Somatisch betekent lichamelijk. 

Mensen met ALK kunnen last hebben van veel verschillende soorten klachten, zoals darmklachten, hoofdpijn of vermoeidheid. Het gaat daarom om een groot aantal patiënten. Er is dan ook niet 1 behandeling voor SOLK of ALK. Mensen ontvangen zorg van verschillende zorgverleners of hulpverleners, zoals de huisarts, de medisch specialist of een professional uit het sociaal domein.

Knelpunten in de zorg voor SOLK of ALK

Patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars ervaren meerdere knelpunten in de zorg voor SOLK of ALK. Dat zijn onder meer: 

  • De kwaliteit van de zorg voor mensen met SOLK of ALK wisselt sterk. Dat komt onder andere door een verschil in kennis, interesse en het netwerk van de zorgverlener.
  • Patiënten voelen zich niet altijd geholpen, omdat niet altijd een passende oplossing of oorzaak wordt gevonden voor hun klachten. In hun traject komen ze bij veel verschillende zorgverleners terecht. Dit kost veel tijd en kan leiden tot niet-passende zorg. 

Zorginstituut Nederland helpt partijen met het in kaart brengen van de knelpunten en het samen opstellen van een plan van aanpak om hiermee aan de slag te gaan. Dit doet het Zorginstituut vanuit de pakketagenda.

Pakketagenda

Passende zorg voor SOLK en ALK staat op de pakketagenda passende zorg 2023-2025. Zorginstituut Nederland heeft samen met vertegenwoordigers van zorgprofessionals, cliënten en zorgverzekeraars een pakketagenda opgesteld. Hierop staan onderwerpen die passende zorg moeten bevorderen en niet-passende zorg moeten tegengaan. Dat is zorg die niet effectief is voor de patiënt. De verwachte winst van de pakketagenda zit vooral in betere inzet van schaars beschikbare personeel. Dat heeft een positief effect op de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Ook de uitvoering van de pakketagenda wordt samen gedaan. Dit is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Lees meer over pakketagenda passende zorg 2023-2025.

Voor informatie

Voor informatie over deze beoordeling kunt u een e-mail sturen naar:

Anne Bijlsma
E-mail: abijlsma@zinl.nl 

Planning

Planning tot aan publicatie advies
Stap in het proces Datum

Start dossier

vierde kwartaal van 2023

Start analyse van knelpunten

eerste kwartaal van 2024

Bespreking van de analyse en advies van de Kwaliteitsraad (KR)

tweede kwartaal van 2024
Publicatie resultaten van analyse tweede kwartaal van 2024
Opstellen plan van aanpak derde kwartaal van 2024
Uitvoer plan van aanpak vanaf vierde kwartaal van 2024

Betrokken partijen

  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten (NALK)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)