Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, apotheker, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige.Het Zorginstituut heeft momenteel de volgende onderwerpen op de agenda staan.