Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, apotheker, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige. Het Zorginstituut heeft momenteel de volgende onderwerpen op de agenda staan.