Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, apotheker, maatschappelijk werker, psycholoog of wijkverpleegkundige. Het Zorginstituut heeft momenteel het volgende onderwerp over eerstelijnszorg op de agenda staan.