Animatie: Zinnige Zorg voor mensen met etalagebenen

Met Zinnige Zorg willen we patiënten de beste zorg bieden en overbodige zorgkosten vermijden. In deze animatie tonen we hoe we samen met partijen in de zorg gekeken hebben wat de beste behandeling is bij etalagebenen (claudicatio intermittens).

Met Zinnige Zorg willen we patiënten de beste zorg bieden en overbodige zorgkosten vermijden.
Daarom hebben we onderzocht wat de beste behandeling is voor mensen met etalagebenen.
Hieruit blijkt dat looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut beter helpt én minder risico’s met zich meebrengt dan een dotterbehandeling.
Daarom zijn afspraken gemaakt samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars om mensen met etalagebenen eerst deze looptraining aan te bieden.
Als looptraining onvoldoende helpt, kan later eventueel alsnog een dotterbehandeling volgen.
Een belangrijke randvoorwaarde was dat de begeleiding van de looptraining door een fysiotherapeut vergoed zou worden.
De minister heeft dit goedgekeurd en sinds 1 januari 2017 zit deze zorg in het basispakket.
In 2016 kreeg 77%t van de patiënten enige vorm van looptraining, in 2017 was dit al 87%.
Er zijn 21% minder dotterbehandelingen uitgevoerd.
Jaarlijks levert dat € 21,5 miljoen op.
Zo werkt het Zorginstituut aan Zinnige Zorg.
Meer weten over deze projecten?
www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/zinnige-zorg