Passende zorg verbetertraject - Verslag tweede vervolgbijeenkomst implementatiefase Bekkenbodemklachten

Op 27 februari 2024 vond de tweede vervolgbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Passende zorg verbetertraject 'Bekkenbodemklachten'. 

Resultaten bijeenkomst

In deze bijeenkomst informeerden partijen waar ze nu staan met de implementatie van de verbeterafspraken uit het 'Verbetersignalement Passende zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten'. Ook is gekeken naar de knelpunten en mogelijke acties. Bij de diverse beroepsgroepen lopen verschillende trajecten voor verbetering van de bekkenbodemzorg.

Het vervolg

Het Zorginstituut zal de verbeteracties blijven monitoren door met partijen over de voortgang in gesprek te zijn en de verbinding tussen partijen te versterken.