Verslag 3e bijeenkomst uitvoeringstraject Moleculaire diagnostiek

Verslag van de derde plenaire bijeenkomst op 7 december 2022 over het uitvoeringstraject Moleculaire diagnostiek. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt het Zorginstituut samen met het veld aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van moleculaire diagnostiek. De resultaten moeten gaan bijdragen aan passende zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker. Het uitvoeringstraject duurt 2 jaar.

Doel en resultaten van de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemers elkaar geïnformeerd over de verschillende deelprojecten. Het komende jaar gaan we resultaten opleveren, ‘oefenen’ met het raamwerk en samen toewerken naar implementatie. Daarmee is het uitvoeringstraject in een nieuwe fase beland.