Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over icosapent ethyl (Vazkepa®)

Verslag van de vergaderingen van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over icosapent ethyl  (Vazkepa®). Icosapent ethyl kan worden toegepast bij de behandeling van volwassenen met een hoog risico op hart- en vaatziekten. Dit onderwerp is besproken in de WAR-vergaderingen van 16 mei 2022 en 11 juli 2022.