Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over GLP-1 receptor agonisten (Trulicity®), (Byetta® en Bydureon®), (Victoza®), (Lyxumia®) en (Ozempic® en Rybelsus®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over GLP-1 receptor agonisten (Trulicity®), (Byetta® en Bydureon®), (Victoza®), (Lyxumia®) en (Ozempic® en Rybelsus®). GLP-1 receptor agonisten kunnen worden toegepast bij de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Dit onderwerp is besproken in de WAR-vergadering van 14 maart 2022.