Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over finerenon (Kerendia®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over finerenon (Kerendia®). Finerenon kan worden toegepast bij de behandeling van e behandeling van chronische nierschade bij volwassenen met diabetes mellitus type 2. Dit onderwerp is besproken in de WAR-vergadering van 17 januari 2022.