Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Maagklachten

Op 11 oktober 2021 vond de startbijeenkomst plaats van de implementatiefase van het Zinnige Zorg-traject 'Maagklachten'. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

In deze bijeenkomst hebben wij met elkaar gebrainstormd over welke verbetermogelijkheden uit het 'Verbetersignalement Maagklachten' het eerste worden opgepakt, en wie daarbij welke stappen kan ondernemen.

Het vervolg

Op basis van de eerste stappen bepalen we het type en de frequentie van overleg, en richten we eventueel een platform in voor informatie-uitwisseling.