Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over tafamidis (Vyndaqel®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over tafamidis (Vyndaqel®) bij de behandeling van volwassen patiënten met wild-type of erfelijke transthyretineamyloïdose (ATTR-CM). Dit onderwerp is besproken in de WAR-vergadering van 31 mei 2021.