Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over betibeglogene autotemcel (Zynteglo®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over betibeglogene autotemcel (Zynteglo®). Dit geneesmiddel is een gentherapie voor de behandeling van patiënten van 12 jaar en ouder met bèta-thalassemie, een vorm van erfelijke bloedarmoede. Dit onderwerp is besproken in de WAR-vergadering van 31 mei 2021.