Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over CGRP-remmers

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over CGRP-remmers. Dit onderwerp is voor het eerst besproken in de WAR-vergadering van 22 februari 2021. De tweede bespreking over dit onderwerp vond plaats op 26 april 2021.