Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase Maagklachten

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met maagklachten welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De tweede vervolgbijeenkomst hiervoor vond plaats op 17 november 2020. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst hebben we de deelnemers geïnformeerd over de onderzoeksresultaten en deze resultaten gezamenlijk besproken. Ook maakten we de eerste aanzet tot globale verbeterafspraken.

Het vervolg

Het Zorginstituut gaat de verbeterafspraken zoals opgehaald in deze bijeenkomst verder uitwerken en in concept voorleggen aan de betrokken partijen. Partijen ontvangen het concept-Verbetersignalement in het voorjaar van 2021 voor consultatie.