Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over polatuzumab vedotin (Polivy®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over polatuzumab vedotin (Polivy®) bij de behandeling van volwassenen met r/r DLBCL die niet in aanmerking komen voor SCT. Dit onderwerp is voor het eerst besproken in de WAR-vergadering van 21 september 2020. De tweede bespreking over dit onderwerp vond plaats op 26 oktober 2020.