Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase Maagklachten

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met maagklachten welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De vervolgbijeenkomst hiervoor vond plaats op 21 september 2020. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten gepresenteerd van het kwalitatief onderzoek naar voorlichting en patiënteninformatie en van het onderzoek naar PPI-gebruik bij volwassenen (met maagklachten en als maagbescherming). Na een plenaire discussie zijn de eerste ideeën geïnventariseerd voor verbeterafspraken over deze onderwerpen.

Het vervolg

In november 2020 zal een tweede vervolgbijeenkomst plaatsvinden. De uitkomsten van de vervolgbijeenkomsten worden verwerkt in een verbetersignalement. Partijen ontvangen het concept van dit verbetersignalement in het voorjaar 2021 voor schriftelijke consultatie.