Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over trastuzumab-emtansine (Kadcyla®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over het geneesmiddel trastuzumab-emtansine (Kadcyla®) bij de adjuvante behandeling van vroege HER2-positieve borstkanker (hormoongevoelige borstkanker), waarbij sprake is van invasieve restziekte na een taxaan gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante behandeling. Dit onderwerp is besproken in de vergadering van 22 juni 2020.