Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over CG Symkevi® en Kalydeco®

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over tezacaftor/ivacaftor (Symkevi®) in combinatie met ivacaftor monopreparaat (Kalydeco®) bij de behandeling van cystische fibrose. Dit onderwerp is besproken in de vergadering van 20 april 2020.