Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Maagklachten

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met maagklachten welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De startbijeenkomst hiervoor vond plaats op 5 november 2019. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst zijn verbeterpunten geprioriteerd. Het Zorginstituut gaat nu onderzoeksvragen formuleren en afstemmen met de partijen. In het verdiepingsonderzoek wordt gekeken of de toepassing van zorg in de praktijk overeen komt met dat wat als goede zorg in de richtlijnen staat. Dit doen we op basis van onder meer declaratiedata en klinische patiƫntengegevens. Een deel van het onderzoek wordt openbaar aanbesteed. Naast de geprioriteerde onderwerpen zal het projectteam de overige onderwerpen overwegen die partijen tijdens de bijeenkomst hebben aangedragen.

Het vervolg: verbetersignalement

De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek worden verwerkt in een 'verbetersignalement'. Het Zorginstituut biedt het concept van dit verbetersignalement in het najaar van 2020 voor schriftelijke consultatie aan de partijen aan.