Zinnige Zorg - Verslag stakeholdersbijeenkomst Bekkenbodemklachten

Op 17 september 2019 vond een bijeenkomst plaats met de betrokken partijen van het Zinnige Zorg-project 'Vrouwen met bekkenbodemklachten'. Het doel van deze bijeenkomst was het opstellen van concrete verbeteracties om de zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten zinniger maken.

Resultaat van de bijeenkomst

Partijen konden in reactie op dit verslag op de voorgestelde verbeteracties reageren. Het Zorginstituut legt de gemaakte verbeterafspraken vast in een concept-verbetersignalement, dat ter consultatie aan de besturen van de betrokken partijen wordt gestuurd.