Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Diepe veneuze trombose en longembolie

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met diepe veneuze trombose en longembolie welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De startbijeenkomst hiervoor vond plaats op 28 mei 2019. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst hebben we samen met de betrokken partijen systematisch het zorgtraject van de patiënt doorgenomen. De partijen hebben op basis van hun ervaring in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject beter kan. De inbreng is gebundeld in thema’s. Per thema worden onderzoeksvragen opgesteld.

Het vervolg: verbetersignalement

De uitkomsten van het verdiepingsonderzoek worden verwerkt in een 'Verbetersignalement'. Het Zorginstituut biedt het concept van dit verbetersignalement in het 2e kwartaal van 2020 voor schriftelijke consultatie aan de partijen aan.