Verslag Adviescommissie Pakket (ACP) 5 april 2019

Het verslag van de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) van 5 april 2019 is in de vergadering van 10 mei 2019 besproken en vastgesteld.