Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst Baarmoederhalsafwijkingen

In de verdiepingsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen met baarmoederhalsafwijkingen welke verbeteringen in het zorgtraject mogelijk zijn. De vervolgbijeenkomst hiervoor vond plaats op 28 maart 2019. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Resultaten bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst zijn de analyses gepresenteerd en besproken van de onderwerpen die voor het verdiepingsonderzoek zijn geselecteerd. Dit zijn:

  1. overbehandeling laaggradige baarmoederhalsafwijkingen;
  2. variatie in behandeling en in doorlopen vervolgtraject van baarmoederhalsafwijkingen;
  3. risicofactor roken;
  4. patiƫntinformatievoorziening en Samen Beslissen.

De vraag aan de betrokken partijen daarbij was of zij zich in de resultaten herkennen en waar zij verbetermogelijkheden zien.

Het vervolg: verbetersignalement

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden verwerkt in het verbetersignalement 'Zorg voor vrouwen met baarmoederhalsafwijkingen'. Het concept van dit signalement biedt het Zorginstituut in het 2e kwartaal van 2019 voor schriftelijke consultatie aan de partijen aan.