Verslag eerste bijeenkomst Zinnige Zorg - Bloedziekten en immuunziekten 8 november 2018

In de screeningsfase inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor Bloedziekten en immuunziekten welke onderwerpen kansen bieden om de zorg te verbeteren. De eerste bijeenkomst hiervoor vond plaats op 8 november 2018. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. Alle aanwezigen hebben hierop kunnen reageren.

Resultaten bijeenkomst

Het Zorginstituut presenteerde een lijst van 3 mogelijke onderwerpen, gebaseerd op data-analyse van DBC-gegevens en gesprekken met betrokken partijen. Op de bijeenkomst hebben de aanwezigen gezamenlijk 5 onderwerpen benoemd die geschikt zijn voor verder verkennend onderzoek. Dit zijn:

  1. diepe veneuze trombose en longembolie;
  2. sarcoĆÆdose;
  3. multipel myeloom;
  4. non-Hodgkin lymfoom;
  5. immuundeficiƫnties.