Verslag Startbijeenkomst Zinnige Zorg verdiepingsfase zorg bij bekkenbodemklachten - 26 juni 2018

Op 26 juni 2018 vond de startbijeenkomst 'verdiepingsfase bekkenbodemklachten' plaats. Tijdens deze bijeenkomst is gezamenlijk met partijen gesproken over relevante onderzoeksvragen voor de verdiepingsfase.

Gemaakte afspraken

  • Mede op basis van de gepresenteerde zorgtrajecten, de hierop volgende discussie en signalen uit de screening wordt een concept voorstel voor verdiepingsonderzoeken door het Zorginstituut uitgewerkt. Alle partijen worden schriftelijk geconsulteerd over de geformuleerde onderzoeken en onderzoeksvragen.
  • Alle partijen worden van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het opstellen van de onderzoeksvragen. Indien noodzakelijk zal een vervolgbijeenkomst op werkgroep niveau worden gepland om de onderzoeksvragen nader te definiĆ«ren en te verfijnen. Uiteraard worden uitkomsten van een dergelijke vervolgbijeenkomst aan alle partijen teruggekoppeld.
  • Na vaststelling van de onderzoeksvragen worden deze, voor zover van toepassing, door het Zorginstituut openbaar aanbesteed. Al het onderzoek wil het Zorginstituut medio september-oktober 2018 uitzetten.