Agenda Adviescommissie Pakket (ACP) 10 november 2023

De Adviescommissie Pakket (ACP) brengt adviezen uit aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Die adviezen gaan over voorgenomen rapporten en signalementen waarin het Zorginstituut de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseert over voorgenomen beleid voor het basispakket. Of over ontwikkelingen die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen van dat pakket.