Standpunt prestatie farmaceutische zorg en GDV

Farmaceutische zorg is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschreven in prestaties, elk met een aantal bijhorende activiteiten. Het gaat hierbij om zorg zoals een apotheker die pleegt te bieden. In het verleden heeft het Zorginstituut via verschillende standpunten al geduid welke van deze prestaties en activiteiten verzekerde zorg zijn. In 2023 wordt de bekostiging van de terhandstelling van medicijnen met een zogenoemde geïndividualiseerde distributievorm (GDV) aangepast. Het Zorginstituut heeft op verzoek van de NZa in een duiding aangegeven wat te verzekeren zorg is als de inhoud van GDV deels niet of helemaal niet bestaat uit verzekerde medicijnen.

Geïndividualiseerde distributievorm (GDV)

Een GDV is een specifieke verpakkingsvorm van medicijnen. De medicijnrol is het bekendste voorbeeld. Patiënten die meerdere medicijnen gebruiken, hebben soms moeite om die te ordenen. Als deze mensen niet in staat zijn om de voorgeschreven geneesmiddelen verantwoord te nemen, kan een medicijnrol helpen om dat goed en veilig te doen. Een medicijnrol staat ook wel bekend als Baxterrol. Zo’n rol bevat medicatiezakjes die aan elkaar zitten. Ieder zakje bevat de verschillende medicijnen die de patiënt moet innemen op een bepaald moment van de dag.

Wijziging bekostiging door de NZa

Op dit moment brengen farmaceutische zorgaanbieders per geneesmiddel in de GDV een zogenaamde terhandstelling in rekening. Dus hoe meer geneesmiddelen er in een GDV zitten, hoe hoger de totale terhandstellingskosten zijn. Met ingang van 2023 mag een zorgaanbieder die terhandstelling niet langer per geneesmiddel in de GDV in rekening brengen. In plaats daarvan mag de zorgaanbieder één tarief in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. Dus één bedrag voor de terhandstelling van alle geneesmiddelen die in de GDV zitten.

Duiding door het Zorginstituut

Met deze nieuwe manier van bekostiging is het voor de NZa onduidelijk wat er onder de prestatie ‘Terhandstelling door middel van een GDV’ valt als de inhoud van de GDV deels of helemaal niet bestaat uit verzekerde medicijnen. Daarom heeft het Zorginstituut de volgende duiding gedaan:

  1. Terhandstelling door middel van een GDV kan ten laste van de basisverzekering komen, als deze ten minste één geneesmiddel bevat dat verzekerde zorg is. Als het medicijn geen verzekerde zorg is, worden de kosten van het geneesmiddel zelf niet vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.
  2. Als de GDV uitsluitend bedoeld is voor niet-verzekerde zorg en geen enkel GVS-medicijn bevat, dan komt het geheel voor rekening van de gebruiker. Niet alleen het middel zelf, maar ook de terhandstelling in een GDV worden dan niet vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Gerelateerde duidingen

De beleidsregels van de NZa voor de farmaceutische zorg kunnen elk jaar worden aangepast. In sommige gevallen vraagt de NZa aan het Zorginstituut om een duiding te doen. Eerdere duidingen van het Zorginstituut zijn: