Zvw-geschil: vergoeding kosten oogdruppels met hyaluronzuur ter bevochtiging van de ogen

De Geschillencommissie van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ), heeft het Zorginstituut gevraagd in het kader van 2 geschillen te beoordelen of oogdruppels met hyaluronzuur ter bevochtiging van de ogen verzekerde zorg zijn.

Conclusie Zorginstituut

Het Zorginstituut concludeert dat oogdruppels met hyaluronzuur vallen onder de functiegerichte omschrijving van artikel 2.13, 1e lid, onderdeel a, van de Regeling zorgverzekering (Rzv). Het Zorginstituut is van oordeel dat deze oogdruppels voldoen aan 'de stand van wetenschap en praktijk' conform artikel 2.1, 2e lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv). Een verzekerde kan aanspraak maken op de vergoeding van deze oogdruppels wanneer hij daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen.