Standpunt autologe vettransplantatie (lipofilling) bij partiële defecten van de borst

De behandeling met autologe vettransplantatie (AFT) van gedeeltelijke defecten van de borst maakt onder voorwaarden deel uit van het basispakket. Dit staat in het standpunt van het Zorginstituut van 14 december 2016. Per 1 januari 2018 zijn de voorwaarden aangepast. Dit is te lezen in de brief van 1 augustus 2018.

Autologe vettransplantatie (AFT)

AFT, ook wel lipofilling genoemd, is een operatietechniek waarbij met liposuctie vetcellen uit het eigen lichaam worden gehaald, en vervolgens worden geïnjecteerd in gebieden van dezelfde persoon waar een tekort is aan weke delen. Met deze techniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van lichaamseigen vetweefsel, kunnen partiële defecten aan vorm, symmetrie en volume worden behandeld, bijvoorbeeld in de borst. Vooral voor vrouwen die een borstsparende operatie of borstamputatie wegens borstkanker hebben ondergaan, is AFT een aanvulling op het huidige behandelarsenaal.

Het gaat om de toepassing van AFT bij beperkte (kleinere) defecten van de borst, dat wil zeggen een defect dat niet groter is dan één kwadrant van de borst.

Voorwaarden

Aan de vergoeding van AFT zijn voorwaarden verbonden. De behandeling behoort alleen tot het basispakket wanneer sprake is van:

  • een volumedefect van de borst dat een minimale diameter van twee centimeter en een minimale diepte van twee cm heeft en dat ligt in het decolleté, of
  • een volumedefect van de borst dat een minimale diameter van vijf centimeter en een minimale diepte van twee cm heeft en dat ligt in het niet-functionele gebied, of
  • (mogelijke) complicaties of ernstige pijnklachten als gevolg van een tekort aan subcutane weefselbedekking na plaatsing van een prothese.

Verdere toelichting, bijvoorbeeld over de omschrijving van decolleté en niet-functionele gebied, is te vinden in het nieuwe hoofdstuk 4 van het standpunt. Daarin staan de voorwaarden beschreven, zoals die per 1 januari 2018 gelden.

Voorwaardelijk toelating borstreconstructie na borstkanker met autologe vettransplantatie (AFT)

Voor AFT loopt op dit moment ook een voorwaardelijke toelating. Dit houdt in dat deze zorg voor een bepaalde periode wordt vergoed uit het basispakket. Het betreft een nieuwe reconstructietechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen vetcellen als transplantaat voor de borst. Hierbij wordt het eigen vetweefsel van de patiënt verplaatst naar de borstregio om een nieuwe borst te creëren. Het gaat dan niet om het verhelpen van partiële (kleiner) defecten van de borst, maar om een verdergaande reconstructie.  

Verdere informatie over deze voorwaardelijke toelating is te vinden op de pagina 'Voorwaardelijk toelating borstreconstructie na borstkanker met autologe vettransplantatie (AFT)'.