Standpunt gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) bij overgewicht en obesitas

In het standpunt 'Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie' uit 2009, concludeerde het Zorginstituut dat een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) een effectieve interventie bij overgewicht en obesitas is. Gecombineerde leefstijlinterventie wil zeggen een combinatie van advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes, gezond bewegen en gedragsverandering die gericht is op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie wordt in de vorm van een programma aangeboden (individueel en in een groep). In een addendum geeft het Zorginstituut meer duidelijkheid over de voorwaarden voor inkoop van gecombineerde leefstijlinterventies. De belangrijkste punten zijn samengevat in een factsheet.

Reactie van de minister

Ondanks het standpunt dat het Zorginstituut in 2009 publiceerde, kwam er geen aanbod van GLI tot stand. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars vonden het niet duidelijk aan welke voorwaarden een GLI moet voldoen. Deze duidelijkheid heeft het Zorginstituut gegeven met een addendum op de eerdere duiding. De minister vindt uitvoering van de GLI belangrijk. Er is daarom een budget gereserveerd van € 9 miljoen structureel vanaf 2020 en € 6,5 miljoen in het eerste jaar (2019).
De nieuwe zorgvorm heeft een sterk preventief karakter. Er wordt vanuit gegaan dat de GLI ook opbrengsten met zich meebrengt, doordat er minder beroep wordt gedaan op bestaande (duurdere) zorgvormen en doordat mensen met obesitas beter kunnen meedoen in de maatschappij. De kosten en de baten van de GLI worden vanaf 1 januari 2019 nauwgezet gevolgd.

Kamerbrief VWS over wijzigingen basispakket Zorgverzekeringswet 2018-2019 - 1 juni 2018

Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas

De zorg voor kinderen met overgewicht of obesitas ziet er anders uit dan de zorg voor volwassenen. Het Zorginstituut heeft in januari 2021 beschreven hoe de zorg voor deze kinderen georganiseerd moet worden en wie deze moet geven.

Lees meer: