Standpunt trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling bij chronische tinnitus

Het Zorginstituut concludeert dat trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling bij chronische tinnitus (oorsuizen) voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Chronische tinnitus

Trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling wordt toegepast bij patiënten met chronische tinnitus die lijdensdruk ondervinden door de tinnitus (TQ > 30 of THI > 36). Deze behandeling bestaat uit twee stappen en heeft een gestructureerde opzet en een afgebakende tijdsduur. Voor een deel van de patiënten volstaat de eerste stap; bij een deel van de patiënten is ook de tweede stap nodig.
Bij de beschreven indicatie voldoet trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling aan het in de Zorgverzekeringswet gestelde criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk' en behoort tot de te verzekeren prestaties van de Zorgverzekeringswet.