Aanspraak implantaatgedragen prothesen n.a.v. richtlijnen beroepsgroep

De beroepsgroep in de mondzorg heeft zorginhoudelijke richtlijnen opgesteld voor de overkappingsprothese (een kunstgebit op kunstwortels) in de tandeloze boven- en onderkaak. Hierin staan aanbevelingen over wie wanneer in aanmerking kan komen voor een implantaatgedragen gebitsprothese. Zorginstituut Nederland heeft onderzocht of deze aanbevelingen aansluiten bij de wettelijke voorwaarden. De conclusie uit het onderzoek is dat de richtlijnen grotendeels overeenkomen met deze voorwaarden. Er geldt een beperking voor mensen die al lang tandeloos zijn en functionele klachten hebben die niet komen door een ernstig geslonken kaak. Een implantaatgedragen prothese wordt voor deze groep mensen niet vergoed uit de basisverzekering.

Richtlijnen

De richtlijnen bevatten duidelijke aanbevelingen over wie wanneer in aanmerking kan komen voor een implantaatgedragen gebitsprothese: 

A) De verzekerde die kort tandeloos is krijgt een conventionele gebitsprothese (gewoon kunstgebit).
B) De verzekerde die lang tandeloos is zonder functionele klachten krijgt een conventionele gebitsprothese.
C) De verzekerde die lang tandeloos is met functionele klachten die komen door een ernstig geslonken kaak of door andere complicerende factoren krijgt een implantaatgedragen prothese als er geen gewoon kunstgebit meer mogelijk is.

Monitoring

Het Zorginstituut vindt het belangrijk om de gevolgen van het standpunt 'Aanspraak implantaatgedragen prothesen n.a.v. richtlijnen beroepsgroep' te volgen. De centrale vraag hierbij is: leidt ons standpunt tot duidelijke veranderingen in het aantal geplaatste implantaatgedragen gebitsprothesen en de kosten hiervan? Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie zullen wij beslissen over eventuele vervolgacties.

Rapport ‘Implantaatgedragen gebitsprothesen’

Op 30 juni 2014 bracht het Zorginstituut het rapport ‘Implantaatgedragen gebitsprothesen’ uit. De maatregelen uit dit rapport moeten de kosten van de zorg rond implantaatgedragen gebitsprothesen beperken of terugdringen en zorgen voor gepast gebruik van die zorg. Het opstellen van de zorginhoudelijke richtlijnen is 1 van de maatregelen uit dit rapport.