Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel 'Andere gespecificeerde stoornissen'

In dit rapport beantwoorden we de vraag of de DSM-classificatie ‘Andere gespecificeerde stoornis’ toegang moet geven tot de verzekerde geneeskundige
GGZ. In het rapport ‘DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering’ stelden we dat alleen de classificaties ‘Andere gespecificeerde schizofreniespectrumstoornis en andere psychotische stoornissen’ aanspraak zouden moeten geven op verzekerde geneeskundige GGZ. Dit standpunt leidde tot bezwaren van aanbieders en patiëntenvereniging Landelijk Platform GGz. In dit rapport bespreken we de resultaten van het hierop ingezette vervolgtraject. Dit vervolgtraject heeft geleid tot een herzien advies.

Herziening standpunt

We herzien ons standpunt op basis van de in het vervolgtraject verkregen informatie: de classificatie 'Andere gespecificeerde stoornis' dient net als de stoornissen NAO in de DSM-IV toegang te geven tot de verzekerde GGZ. Om gepast gebruik voor deze groep stoornissen te bevorderen zijn een aantal voorwaarden gesteld:

  • In de stoornisspecifieke kwaliteitsstandaarden, die op dit moment ontwikkeld worden door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, wordt specifiek aandacht besteed aan de classificatie 'Andere gespecificeerde stoornis'. Zo wordt voor patiënten, behandelaren en verzekeraars duidelijk wat voor deze groep patiënten gepaste zorg is.
  • De gevolgen van de invoering van de DSM-5 ten opzichte van de DSM-IV worden geëvalueerd, met bijzondere aandacht voor de 'Andere gespecificeerde stoornissen'.

Dit standpunt geldt vanaf het moment dat de DSM-5 leidend wordt in de uitvoeringspraktijk. Dit gebeurt in overleg met VWS en de betrokken partijen.