De nieuwe DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering

Het Zorginstituut heeft de nieuwe classificaties in de DSM-5 beoordeeld en aangegeven wanneer behandeling onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt en onder welke te verzekeren prestaties. Op grond daarvan komt het Zorginstituut tot de conclusie dat de invoering van de DSM-5 in de behandelpraktijk geen grote gevolgen zal hebben in de zin van uitbreiding van het te verzekeren pakket.