Standpunt vaktherapie en dagbesteding in de geneeskundige GGZ

Binnen de geneeskundige GGZ kan vaktherapie alleen worden aangeboden als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling van cliënten met een psychische stoornis. Het Zorginstituut heeft vastgesteld dat de effectiviteit van de verschillende vaktherapieën in het verleden onvoldoende is onderzocht. Daarom krijgt de beroepsgroep de ruimte om het bewijs voor de effectiviteit van vaktherapie alsnog te leveren. Dit betekent dat de klassieke vormen van vaktherapie voorlopig als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling in het kader van de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg’ (Zvw) kunnen blijven worden toegepast.

Update 2023: traject gestart voor verkrijgen bewijs vaktherapie

In 2023 is een traject gestart waarbij het Zorginstituut de beroepsgroep ondersteuning biedt bij het verzamelen van bewijs. De achtergrond hiervan is dat vaktherapie geen lange historie van onderzoek kent. En het doen van onderzoek naar vaktherapie is complex. Tijdens dit traject komt er geen wijziging in de vergoedingsstatus van vaktherapie. Dit betekent dat de klassieke vormen van vaktherapie nog steeds als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling ten laste van de Zvw kunnen worden toegepast.

Update 2019: kwaliteitsstandaard GGZ vaktherapie opgenomen in het Register

Veldpartijen hebben in de Zorgstandaard Vaktherapie de inhoud en organisatie beschreven van goede vaktherapeutische zorg (voorheen Generieke Module Vaktherapie). In verschillende zorgstandaarden die stoornisspecifiek zijn opgesteld, worden vaktherapeutische interventies genoemd als mogelijke behandeling met een verwijzing naar de Zorgstandaard Vaktherapie. Verschillende beroepsgroepen, een patiëntenvereniging en zorgverzekeraars hebben de zorgstandaard samen opgesteld. Het Zorginstituut heeft de Zorgstandaard Vaktherapie beoordeeld en opgenomen in het Register.

Update 2017: beroepsgroep gaat meer onderzoek doen

De beroepsgroep heeft een strategische onderzoeksagenda opgesteld om meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van vaktherapeutische interventies. De agenda heeft als doel wetenschappelijke ontwikkelingen te stimuleren in de vaktherapie. De beroepsgroep start met het verkrijgen van bewijs dat nodig is voor een beoordeling van vaktherapie.