Standpunt vaktherapie en dagbesteding in de geneeskundige GGZ

Binnen de geneeskundige GGZ kan vaktherapie alleen worden aangeboden als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling van cliënten met een psychische stoornis. Het Zorginstituut heeft vastgesteld dat de effectiviteit van de verschillende vaktherapieën in het verleden onvoldoende is onderzocht. Daarom krijgt de beroepsgroep de ruimte om het bewijs voor de effectiviteit van vaktherapie alsnog te leveren. Dit betekent dat de klassieke vormen van vaktherapie voorlopig als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling in het kader van de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige zorg’ (Zvw) kunnen blijven worden toegepast.