Weinig bewijs voor effect vaktherapie, voorlopig nog onderdeel basispakket

Het ontbreekt aan bewijs voor de effectiviteit van vaktherapie als ondersteunende behandeling van psychische stoornissen. Daarom moet de beroepsgroep meer onderzoek doen naar de effectiviteit van deze therapieën, schrijft het Zorginstituut in het rapport ‘Vaktherapie en dagbesteding in de geneeskundige GGZ’.

Klassieke vormen

De klassieke vormen van vaktherapie, zoals beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotore therapie (gebruikmakend van lichaamsgerichte technieken) voor volwassenen kunnen voorlopig als onderdeel van het basispakket worden blijven toegepast.

Professionalisering

Ook de beroepsgroep onderschrijft de urgentie om meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van vaktherapieën en zet daar al op in. Een blijk van professionalisering van vaktherapie is de ontwikkeling van een ‘Generieke Module Vaktherapieën’ in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, zo schrijft het Zorginstituut.

2018

Uiteindelijk zal het Zorginstituut over vijf jaar alsnog uitspraak doen over de vraag of er voldoende vertrouwen is dat vaktherapie leidt tot relevante meerwaarde voor de verzekerde in vergelijking met behandeling zonder vaktherapie. Eerste moment van peiling is in 2018 nadat de ‘Generieke Module Vaktherapieën’ is opgeleverd.