Standpunt repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) bij de behandeling depressie

In 2011 vroeg de stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ) aan het CVZ of repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) wel of niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. De conclusie was dat Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) bij depressie niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Onvoldoende gegevens beschikbaar

In de literatuur zijn onvoldoende gegevens om bij depressie rTMS in het standaard-behandelarsenaal op te nemen. Er zijn veel goed opgezette effectiviteitsstudies waarbij het effect van rTMS bij depressie wordt vergeleken met sham-stimulatie. Maar deze verschillen onderling vaak in de gebruikte stimulatieparameters en lokalisatie. Dit maakt een eenduidige conclusie moeilijk. De follow-up duur van de studies is doorgaans kort. Duidelijk is wel, dat er gunstige effecten zijn, maar een standaard over de optimale technische toepassing is er niet. Verder systematisch onderzoek moet uitwijzen óf er een plaats is voor rTMS, wat de optimale technische uitvoering is en voor welke categorieën depressiepatiënten er een redelijke indicatie is.

Uitzondering op dit standpunt in 2017

Zorgverzekeraars hebben in juni 2017 geoordeeld dat rTMS bij therapieresistente depressie wel bewezen effectief is. Lees meer op de pagina 'Zorgverzekeraars oordelen dat rTMS bij therapieresistente depressie voldoet aan stand van de wetenschap en praktijk'.