Standpunt hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) - alleen voor specifieke indicaties een verzekerde prestatie

In dit standpunt beschrijft het Zorginstituut (voorheen CVZ) voor welke in de medisch wetenschappelijke literatuur voorkomende indicaties hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) te verzekeren zorg is, en voor welke indicaties dat niet het geval is.

Update 2019: Protocollen ter bevordering van gepast gebruik van zorg

De Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde (NVvHG) heeft voor een aantal van de al vanaf 2009 tot het basispakket behorende indicaties voor HBOT landelijke protocollen opgesteld teneinde gepast gebruik van deze zorg te bevorderen. Deze protocollen geven een onderbouwing en aanscherping van de betreffende indicatiegebieden.