Inzicht of intuïtie: onderzoek naar informatiebehoefte bij keuze zorgaanbieder

Kennisland heeft in opdracht van Zorginstituut Nederland onderzoek gedaan naar de behoefte van mensen aan keuze-informatie bij het kiezen van een zorgaanbieder. De infographic laat zien welke soorten keuze-informatie bestaan en waarom mensen hier wel of geen gebruik van zouden willen maken. Het beschrijft ook 4 aanbevelingen.

Aanleiding: behoefte aan eenvoudige keuze-informatie

Het Zorginstituut heeft dit onderzoek laten uitvoeren vanwege de herijking van de kwaliteitstaken. De inzichten uit de infographic helpen ons om ervoor te zorgen dat deze kwaliteitstaken beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt.

Het onderzoek: testgroepen kiezen zorgaanbieder

In het onderzoek vertelde Kennisland een mogelijke situatie aan een aantal testgroepen, die op verschillende momenten in het verhaal een keuze moesten maken voor een zorgaanbieder. De groepen gingen per vraag in gesprek over welke soort keuze-informatie het beste zou helpen bij de keuze. 

Conclusie: keuze-informatie afhankelijk van persoonlijke situatie

De infographic laat zien dat er geen vaste richtlijn is voor het geven van keuze-informatie aan patiënten. Wat het beste past, hangt onder andere af van de zorgsector, de benodigde zorg en iemands persoonlijke voorkeuren. Uit het onderzoek komen 4 aanbevelingen naar voren:

  1. werk samen met vertrouwde organisaties; 
  2. overweeg een aanpak per sector; 
  3. maak keuze-informatie-eenvoudiger; 
  4. communiceer over kwaliteit van zorg.

Vervolgstappen

Deze infographic is het eindrapport van het onderzoek. We gebruiken de conclusies uit het onderzoek om de kwaliteitstaken van het Zorginstituut te herijken. Dit gebeurt in het project ‘Herijking kwaliteitstaken’. Wij zullen daarbij kijken hoe wij vanuit de kwaliteitstaken de patiënt het beste kunnen ondersteunen om een keuze voor een behandeling of behandelaar te maken.