Zinnige Zorg - Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor patiënten met een onderste luchtweginfectie. De verbetermogelijkheden en acties om deze te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties’.

Infectieziekten

Dit verbetersignalement is 1 van de 3 verbetersignalementen over infectieziekten: middenoorontsteking bij kinderen, onderste luchtweginfecties en urineweginfecties. De verbetermogelijkheden van deze rapporten omvatten 3 gezamenlijke thema’s:

 1. Gepaste inzet van antibiotica.
 2. Samen beslissen en patiënteninformatie.
 3. Passende diagnostiek en behandeling (met uitzondering van antibiotische behandeling, zie thema 1).

Verbetermogelijkheden en verwachte resultaten in de zorg rond onderste luchtweginfecties

In samenspraak met patiëntenvertegenwoordigers en zorgverzekeraars zijn met zorgverleners verbetermogelijkheden vastgesteld. De betrokken partijen onderschrijven de verbetermogelijkheden en willen een bijdrage leveren aan de invulling ervan. Het gaat om de volgende verbetermogelijkheden:

 • verminder het onnodig voorschrijven van antibiotica bij onderste luchtweginfecties bij de huisarts;
 • geef bij patiënten met een ziekenhuisopname voor longontsteking niet breder en langer antibiotica dan in de richtlijn staat beschreven en stap waar mogelijk over van antibiotica via een injectie naar antibiotica die via de mond wordt ingenomen;
 • geef een aanbeveling over de plaats van longechografie bij patiënten die misschien een longontsteking hebben;
 • controleer de aanbeveling over bloedkweken;
 • verbeter de uniformiteit in het gebruik van risicoscores om de ernst van de longontsteking in te schatten;
 • verbeter de voorlichting aan patiënten over het herstel na een longontsteking;
 • geef aanbevelingen over de nazorg na een ziekenhuisopname voor longontsteking.

Wat gaan patiënten van de verbeteracties merken?

Het realiseren van de verbetermogelijkheden uit het verbetersignalement leidt tot:

 • meer passende zorg en nazorg;
 • minder onnodige bijwerkingen;
 • meer realistische verwachtingen over het herstel;
 • minder antibioticaresistentie;
 • betere besteding van tijd, geld en medicijnen;
 • een eenduidiger behandelbeleid.
Deze afbeelding brengt de belangrijkste waarnemingen uit het Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties in beeld.

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

De implementatie van de verbetermogelijkheden op het gebied van onderste luchtweginfecties zal waar mogelijk gezamenlijk worden uitgevoerd met de implementatie van de verbeteracties voor urineweginfecties en middenoorontsteking. De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij steunen de verbetermogelijkheden en willen hieraan een bijdrage leveren. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om partijen samen te brengen.

Voor informatie

U kunt uw vraag over dit Zinnige Zorgtraject per e-mail sturen naar ZZInfectie@zinl.nl.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.