Onderzoeksrapport: Waardebepaling van medische innovaties in een vroege fase van ontwikkeling

Hoe wordt tijdens de ontwikkeling van een medische innovatie nagedacht over de meerwaarde? In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft Radboudumc deze vraag onderzocht aan de hand van een casestudie, Anatomy Projector. Tijdens het onderzoek is verkend welke klinische en maatschappelijke waarden de ondernemer en andere betrokken stakeholders in deze innovatie zien. De bevindingen uit deze casus zijn verder uitgediept in een gesprek met 7 regionale initiatieven in Nederland, die ondernemers ondersteunen om zorginnovaties op de markt te brengen. Dit onderzoek draagt bij aan het verbinden van ondernemerschap met de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg.

Partijen betrekken in vroege fase

Het onderzoek laat zien dat de meerwaarde, en daarmee de ontwikkeling van de innovatie, wordt beïnvloed door alle partijen die met deze innovatie in aanraking komen. Om richting te geven aan de waardeontwikkeling is van belang om deze partijen al in een vroege fase te betrekken. Op die manier kunnen investeerders en ontwikkelaars beter zicht krijgen op de daadwerkelijke meerwaarde van hun product na introductie op de markt en die kennis gebruiken voor succesvolle implementatie en opschaling. Omdat elke medische innovatie een uniek traject tot de markt doorloopt, brengt dat ook specifieke vragen met zich mee over de meerwaarde in de vroege fase. Een landelijk platform, bijvoorbeeld Zorg voor innoveren, kan een belangrijke faciliterende rol spelen door het overzichtelijk houden van de ondersteuningsinfrastructuur voor medische innovaties en het type hulpvragen. 

Dit onderzoek hoort bij een reeks van verkenningsonderzoeken naar de introductie van medische innovaties in de zorgpraktijk. Andere rapporten in deze reeks zijn te raadplegen via de 'Zie-ook-links' op deze pagina.