Zinnige Zorg - Onderzoek van Leer Zelf Online naar de rol van de huisarts in het zorgtraject volgens mensen met een mogelijke licht verstandelijke beperking

Samen met partijen in de Gehandicaptenzorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een gezondheidsprobleem. Het Zorginstituut heeft onderzoek laten uitvoeren naar de rol van de huisarts in het zorgtraject. Daarvoor zijn 13 mensen met een mogelijke LVB geïnterviewd. Er is voor gekozen om deelnemers zelf te laten vertellen welke beperkingen en problemen ze ondervinden in hun leven.

Het onderzoek

6 deelnemers benoemden in het interview dat zij een LVB hebben. Van de anderen weten we dit niet 100% zeker. Daarom spreken we over mensen met een mogelijke LVB.

In het onderzoek stonden 4 vragen centraal:

 1. Welke waarde hecht iemand met een mogelijke LVB aan de rol van de huisarts?
 2. Wat zijn de ervaringen van deze mensen over het contact met hun huisarts?
 3. Hoe staan zij tegenover het bespreken van hun persoonlijke omstandigheden en hun specifieke beperkingen met de huisarts?
 4. Welke tips hebben zij voor de huisarts?

De belangrijkste tips die mensen met een mogelijke LVB voor huisartsen hebben zijn:

 • luister naar je patiënt;
 • neem de tijd voor je patiënt;
 • neem je patiënt serieus, ook wanneer ze een licht verstandelijke beperking hebben;
 • doe je werk goed, probeer de patiënt te helpen met zijn of haar klachten;
 • geef duidelijke uitleg;
 • werk aan een vertrouwensrelatie met je patiënt;
 • het hoeft niet altijd te serieus of zakelijk, laat ook ruimte voor een grapje.