Zinnige Zorg - Verbetersignalement Obstructieve slaapapneu

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met obstructieve slaapapneu (OSA). De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staan in het ‘Verbetersignalement Obstructieve slaapapneu'. Het verbetersignalement stelt effectieve OSA-zorg die in het basispakket zit niet ter discussie.

Verbeterpunten en verwachte resultaten in zorg rond obstructieve slaapapneu

De zorg voor mensen met OSA kan worden verbeterd door:

  • ervoor te zorgen dat professionals OSA-klachten eerder herkennen;
  • onderzoek te doen naar het klinisch nut van de slaapendoscopie, een onderzoek dat onder narcose plaatsvindt in het ziekenhuis;
  • het verbeteren van de wijze waarop ziekenhuizen hun OSA-zorg organiseren, met kwaliteitscriteria waaraan zorg moet voldoen;
  • het updaten van patiënteninformatie op basis van de huidige, wetenschappelijke inzichten en er ook voor te zorgen dat zulke informatie eenvoudiger te begrijpen is.

Door deze verbeteringen, waarmee zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars aan de slag gaan, zullen mensen met OSA:

  • minder lang met hun klachten rondlopen;
  • alleen een slaapendoscopie ondergaan als het echt nodig is;
  • in alle ziekenhuizen op dezelfde manier een passende OSA-behandeling kunnen krijgen;
  • niet onnodig lang doorgaan met hulpmiddelen als die niet blijken te werken;
  • beschikken over actueel voorlichtingsmateriaal en keuze-informatie om samen met de arts de best passende behandeling te kiezen.
Infographic Verbetersignalement Zorgtraject van mensen met obstructieve slaapapneu (OSA)

Beeld: Zorginstituut Nederland

De volgende stap: implementatiefase

In de implementatiefase worden de verbeterpunten gerealiseerd. De betrokken partijen in de zorg zijn hiervoor verantwoordelijk. Het Zorginstituut zal de voortgang monitoren en evalueren en hierover rapporteren aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg verbetertrajecten

Omdat het implementeren van verbeterafspraken leidt tot daadwerkelijke veranderingen die bijdragen aan passende zorg, is de naam Zinnige Zorg eind 2023 veranderd naar ‘Passende zorg verbetertrajecten’. De activiteiten in deze verbetertrajecten zijn onderdeel van de inspanningen van het Zorginstituut Nederland om passende zorg te bevorderen. In het programma ‘Zinnige Zorg’ van Zorginstituut Nederland is de laatste jaren al veel voorwerk gedaan. De verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht.