Handreiking 'Wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis' - versie 2021

Deze handreiking kan professionals, die in hun werk te maken hebben met cliënten met psychische problematiek, helpen bij het maken van keuzes bij of afspraken over afbakeningsvraagstukken tussen de verschillende zorgdomeinen. Zodat cliënten met psychische  problematiek niet tussen wal en schip vallen en de best passende zorg krijgen. De handreiking richt zich op de grensvlakken tussen de zorgdomeinen van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Sinds de uitgave van de eerste handreiking in 2015 is de wet- en regelgeving op een aantal gebieden zodanig gewijzigd dat actualisatie van de vorige handreiking nodig was. Deze handreiking is gebaseerd op wetten die van kracht zijn per 1 januari 2021.

4 wetten, 3 loketten

Hoe de zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische stoornis is geregeld, is in Nederland afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt. In de handreiking wordt in hoofdlijnen onderscheid gemaakt in 4 groepen:

  • jeugdigen tot 18 jaar met alléén een psychische stoornis: zij maken aanspraak op zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet of Zvw;
  • jeugdigen tot 18 jaar met een psychische stoornis én een lichamelijke beperking of chronische aandoening: zij maken aanspraak op zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet, Zvw of Wlz;
  • volwassenen met alléén een psychische stoornis: zij maken aanspraak op zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, Zvw of Wlz;
  • volwassenen met een psychische stoornis én een lichamelijke beperking of chronische aandoening: zij maken aanspraak op zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, Zvw of Wlz.

Voor het ontvangen van de benodigde zorg kunnen mensen met een psychische stoornis te maken krijgen met de volgende loketten. Deze partijen verlenen zelf de zorg niet, maar zijn verantwoordelijk voor het regelen en financieren daarvan. Zij maken afspraken met en betalen de aanbieders van zorg:

  • de gemeente: voor zorg en ondersteuning die valt onder de Jeugdwet en Wmo;
  • de zorgverzekeraar: voor zorg en ondersteuning die valt onder de Zvw;
  • het zorgkantoor: voor zorg en ondersteuning die valt onder de Wlz.

Publieksversie

De wet- en regelgeving voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis is ingewikkeld. Daarom hebben we bij de handreiking ook een brochure in eenvoudige taal gemaakt. Dit is een publieksversie voor mensen met een psychische aandoening. En voor hun familieleden, eventuele begeleiders en anderen in hun omgeving.

Open de Brochure 'Zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis'.

Voor informatie

Vragen over deze handreiking kunt u per e-mail stellen aan:

Olga Overeem
E-mail: oovereem@zinl.nl