Eigen bijdrage (implantaatgedragen) gebitsprothese - quickscan

De eigen bijdrage voor een (implantaatgedragen) gebitsprothese is per 1 januari 2017 ingevoerd. Het Zorginstituut heeft in een zogenaamde quickscan onderzocht hoe de invoering verloopt. Daarnaast is er bekeken of er neveneffecten zijn die een succesvolle invoering in de weg kunnen staan.

Voorlopige conclusie

Er zijn nog geen harde cijfermatige gegevens bekend. Uit zeer voorlopige ramingen kan worden afgeleid dat de eigen bijdragen voor de verschillende behandelingen zich ontwikkelen zoals beoogd.

Het Zorginstituut heeft in 2021 een evaluatie gepubliceerd over de implantaatgedragen gebitsprothesen. Deze evaluatie is te vinden op de pagina 'Evaluatierapport implantaatgedragen gebitsprothesen'.