Voorwaardelijke toelating tot het basispakket (Voortgangsrapportage 2016)

Op verzoek van de minister van VWS brengt Zorginstituut Nederland jaarlijks een rapport uit over de voortgang van de lopende voorwaardelijke toelatingstrajecten. Dit rapport bevat de voortgangsrapportage betreffende de trajecten die in 2015 gaande waren.