Zinnige Zorg screeningsrapport - Systematische analyse hart- en vaatstelsel

In deze analyse hebben we gekeken, als start van de doorlichting, naar het ICD-10 domein 'Hart- en vaatstelsel' (IX I00-I99). Het uitgangspunt van het Zorginstituut is, zoals bij elke doorlichting, het perspectief van de patiënt en de zorg die deze nodig heeft. Naar aanleiding van de analyse zijn er 3 onderwerpen geselecteerd voor nadere verdieping. Dit zijn Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD), Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en Pijn op de Borst.