Publicatie Zvw 2006 - 2023

Op deze pagina kunt u de tabellen met de kwartaalcijfers Zvw bekijken en downloaden.

Stand van zaken Zvw 4e kwartaal 2023

  • De lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) zijn tussen 2006 en 2023 opgelopen van € 17,4 miljard naar € 32,6 miljard.
  • De baten van het Zvf stegen van € 16,2 miljard naar € 33,6 miljard.
  • De lasten van de zorgverzekeraars zijn tussen 2006 en 2023 opgelopen van €26,2 miljard naar €54,7 miljard.

Meer gedetailleerde gegevens over de besteding van de gelden voor Zvw-zorg op basis van declaratiegegevens vindt u op Zorgcijfersdatabank, onze website over de ontwikkeling van de zorgcijfers.