Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2024

Op deze pagina vindt u de regeling van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland voor de structurele aanlevering van gegevens Zorgverzekeringswet 2024 en Wet langdurige zorg 2024.