Passend behandelplan

Passende zorgpraktijken zijn voorbeelden uit de praktijk met zichtbare impact op meer mensgerichte, houdbare en duurzame zorg. Bijvoorbeeld door een andere manier van organiseren van zorg. Zorginstituut Nederland ondersteunt bij het verzamelen van goede voorbeelden. Dat doen we om het zorgveld te inspireren en stimuleren, zodat zij de goede voorbeelden ook gaan gebruiken in hun eigen werk. Op deze pagina vindt u het factsheet met de beschrijving van de passende zorgpraktijk Passend behandelplan. Deze praktijk richt zich op samen beslissen met mensen (met risico op) kanker.